การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ

พยัญชนะไทย

พยัญชนะอังกฤษ

ตัวต้น(Initial)

ตัวสะกด(Final)

K

k

ข  ค  ฆ

Kh

k

Ng

ng

จ  ฉ  ช  ฌ 

Ch

t

Y

n

ด  ฎ  ฑ(บางคำ)

D

t

ต  ฏ

T

t

ถ  ฐ  ท  ฑ  ธ  ฒ

Th

t

น  ณ

N

n

B

p

P

p

ผ  พ  ภ

Ph

p

ฝ  ฟ

F

p

M

m

Y

R

n

ล  ฬ

L

n

W

ซ  ทร  ศ  ษ  ส

S

t

ห  ฮ

H

หมายเหตุ  ตัวสะกดแม่กด = t  , แม่กบ =p , แม่กน=n, แม่กง=ng, แม่กม=m , แม่กก=k

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s