การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย

สระภาษาอังกฤษ

อะ  อั  อา

a

อำ  อาม

am

อิ  อี

i

อึ  อื  อุ  อู

u

เอะ  เอ็  เอ

e

แอะ  แอ

ae

โอะ  โอ  เอาะ  ออ

o

เออะ  เออ

oe

ใอ  ไอ  อัย  ไอย  อาย

ai

เอียะ  เอีย

ia

เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว

ua

เอา  อาว

ao

อุย  อูย

ui

โอย  ออย

oi

เอย

oei

เอือย   อวย

uai

อิว

iu

เอว

eo

แอว

aeo

เอียว

ieo

ฤ(รึ)  ฤา(รือ)

Ru

ฤ(ริ)

Ri

ฤ(เรอ)

Roe

ฦ  ฦา

Lu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s