คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 350 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 350 คำ
a          อะ         หนึ่งabout  อะเบ๊า     ประมาณ, เกี่ยวกับabove  อะบั๊ฝ     บนact        แอ๊ค      แสดงadd       แอด      บวกafter     อ๊าฟเทอะ หลังจากagain   อะเก๊น  อีกครั้งagainst  อะเก๊นสท ต้าน, พิงair        แอ        อากาศall         ออล      ทั้งหมดalso      ออลโซ  ด้วย, เช่นกันalways  อ๊อลเวส เสมอand       แอนด    และanother อะนั๊ธเธอ อีกหนึ่งanswer  แอ๊นเซอะ ตอบ, คำตอบany      เอ๊นนิ     ใดๆ, เลยarea     แอ๊เรีย    พื้นที่as         แอส เท่ากัน, ราวกับask       อาสค     ถามat         แอ๊ท      ที่, เวลาback     แบ๊ค      หลัง, กลับbase     เบส       ฐานbe         บี          เป็น อยู่ คือbecause บิค๊อส  เพราะว่าbefore  บิฟ๊อ      ก่อนbegin   บิกิ๊น       เริ่มbest      เบสท     ดีที่สุด
better เบ็ทเทอะ  ดีกว่าbetween  บิทวีน ระหว่าง
big        บิ๊ก        ใหญ่bird       เบิด       นกblack     แบลค    สีดำbody     บ๊อดิ      ร่างกายbook     บุ๊ค        หนังสือboth      โบธ       ทั้งคู่boy       บอย      เด็กชายbuild     บิลด      สร้างbut        บัท        แต่by         บาย       โดยcall       คอล      เรียก, โทรcan       แคน      สามารถ, กระป๋องcar        คา         รถยนต์care      แค        สนใจcarry    แค๊ริ       ถือ, ลำเลียงcause    คอส      สาเหตุcenter เซ๊นเทอะ            ศูนย์กลางchange เชนจ      เปลี่ยนcity      ซิ๊ททิ     เมืองclass     คลาส     ห้องเรียนclose     โคลส     ปิดcold      โคลด     หนาวcolor     คั๊ลเลอะ  สีcome    คัม        มาcomplete  คัมพลีท  สมบูรณ์country  คั๊นทริ   ประเทศcover   คั๊ฝเฝอะ  ปก, ปกคลุมcross     ครอส     ข้ามcut        คัท        ตัดday       เด         วันdiffer    ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่างdirect   ไดเร๊คท  ควบคุมdo         ดู          ทำdog       ดอก      หมาdown    ดาวน     ลงdraw     ดรอ       วาดduring ดิ๊วริง      ช่วงระหว่างeach     อีช        แต่ละearly    เอ๊อลิ     แต่เช้าearth     เอิธ       โลกeat        อีท        กินend       เอนด     จบenough อินั๊ฟ     เพียงพอeven     อี๊ฟวัน    แม้, ซ้ำยังever     เอ๊ฝเฝอะ เคยevery   เอ๊ฝริ      ทุกๆexample อิกซ๊ามพัล ตัวอย่างeye       อาย       ตาface      เฟส       หน้าfamily   แฟ๊มลิ    ครอบครัวfar        ฟา        ไกลfast       ฟาสท    เร็วfather   ฟ๊าเธอะ พ่อfeel       ฟีล        รู้สึกfew       ฟิว        สองสามfind       ไฟด      ค้นพบ, ค้นหาfire       ไฟร       ไฟfirst       เฟิสท     ที่หนึ่ง, แรกfish       ฟิช        ปลาfollow   ฟ๊อลโล  ติดตามfood      ฟูด        อาหารfor        ฟอ        สำหรับform     ฟอม      รูปแบบfriend    เฟรนด   เพื่อนfrom     ฟรอม    จากget        เก็ท       ได้รับ, ไปถึงgirl        เกิล       เด็กหญิงgive      กีฝ        ให้go         โก         ไปgood     กูด        ดีgovern  กั๊ฝฝัน   ปกครองgreat     เกรท     ยอดเยี่ยมground กราวด    พื้นgroup    กรูพ      กลุ่มgrow     โกร       โตhalf       ฮาฟ      ครึ่งhand     แฮนด    มือhappen แฮ๊พพัน เกิดขึ้นhappy  แฮ๊พพิ    มีความสุขhard      ฮาด       ยากhave     แฮฝ      มีhe         ฮี          เขาhead     เฮด       หัวhear      เฮีย       ได้ยินhelp      เฮ็ลพ     ช่วยher       เฮอ       หล่อนhere      เฮีย       ที่นี่high      ไฮ        สูงhim       ฮิม        เขาhis        ฮิส        ของเขาhold      โฮลด     ถือhome    โฮม       บ้านhorse    ฮอส      ม้าhot        ฮ็อท      ร้อนhour      เอาเวอะ  ชั่วโมงhouse    เฮาส์      บ้านhow      ฮาว       อย่างไรI           ไอ        ฉันidea      ไอเดี๊ย   ความคิดif          อิฟ        ถ้าin          อิน        ในit          อิท        มันjust       จัสท      เพิ่งจะ, เพียงแค่keep     คีพ        เลี้ยงkind      ไคด      ใจดี, ชนิดking      คิง         ราชาknow    โน         รู้land      แลนด    ดินแดนlarge     ลาจ       กว้างใหญ่last       ลาสท    สุดท้ายlate       เลท       สายlay        เล         วางlearn     เลิน       เรียนรู้leave    ลีฝ        ออกไปleft        เล็ฟท     ซ้ายless       เล็ส       น้อยกว่าlet         เล็ท       ให้letter    เล็ทเทอะ จดหมายlife        ไลฟ      ชีวิตlight      ไลท์      ไฟ, เบาlike       ไลค      ชอบline       ไลน      เส้นlist        ลิสท      รายชื่อlisten    ลิ๊สซัน    ฟังlittle     ลิ๊ททัล    เล็กlive       ลิฝ        อาศัยอยู่long      ลอง       ยาว, นานlook      ลุค        มองlove      ลัฝ        รัก, ความรักlow       โล         ต่ำmain     เมน       สำคัญmake    เมค       ทำman      แมน      ผู้ชายmany   เม๊นนิ     มากmap      แม็พ      แผนที่mark     มาค       เครื่องหมายmay      เม         อาจจะme        มี          ฉันmean    มีน        หมายถึงmeasure เม๊เชอะ   วัดmight    ไมท      อาจจะmile      ไมล      ไมล์money มั๊นนิ      เงินmore     มอ        มาก, มากกว่าmorning ม๊อนิง   ตอนเช้าmost     โมสท    ส่วนมากmother มัธเธอะ  แม่mountain  เม๊าทัน  ภูเขาmove    มูฝ        เคลื่อน, ย้ายmuch    มัช        มากmusic   มิ๊วสิค     ดนตรีmust     มัสท      ต้องmy        มาย       ของฉันname    เนม       ชื่อnear      เนีย       ใกล้need     นีด        ต้องการnever   เน๊ฝเฝอะ  ไม่เคยnew      นิว         ใหม่next      เน็กซ     ถัดไปnight     ไนท      กลางคืนno         โน         ไม่not        น็อท      ไม่notice   โน๊ทิส    สังเกตnow      นาว       ตอนนี้number  นั๊มเบอร์  หมายเลขof         ออฟ      ของ, ด้วยoff        ออฟ      จาก, ไกลoften     อ๊อฟัน    บ่อยๆold        โอลด     เก่า, แก่on         ออน      บนonce     วันซ      หนึ่งครั้งonly      โอ๊นลิ     เท่านั้นopen     โอ๊พัน    เปิดor         ออ        หรือorder    อ๊อเดอะ  สั่งother    อั๊ธเธอะ  อื่นour       เอ๊าเวอะ  ของพวกเราout        เอ้า        นอกover     โอ๊เฝอะ  บนown      โอน       เป็นเจ้าของpage     เพจ       หน้าpaper   เพ๊เพอะ  กระดาษpart      พาท      ส่วนpass      พาส      ผ่านpattern  แพ๊ททัน   รูบแบบpeople  พี๊พัล      คนperson เพ๊อซัน   บุคคลpicture พิ๊คเชอะ ภาพpiece     พีซ        ชิ้นplace     เพลส     สถานที่plant     แพลนท  พืชplay      เพล       เล่นpoint     พอยท    ชี้, จุด, คะแนนport      พอท      ท่าเรือpress    เพรส     กดproblem พร๊อบลัม  ปัญหาproduct พร๊อดัค  ผลผลิตpull       พุล        ดึงput        พุท        วางquestion คเว๊สชัน คำถามrain       เรน        ฝนตกreach    รีช         มาถึงread      รีด         อ่านready   เร๊ดดิ      พร้อมreal       รีล         จริงred       เรด        สีแดงremember  รีเม๊มเบอะ จำได้right      ไรท       ขวา, ถูกต้องriver     ริ๊เวอะ     แม่น้ำroad      โรด       ถนนrock      ร๊อค       หินroom     รูม         ห้องround    เราด      กลมrule       รูล         กฎrun       รัน         วิ่งsame    เซม       เหมือนกันsay       เซ         พูดschool   สกูล      โรงเรียนsea       ซี          ทะเลsecond เซ๊คัน     ที่สองsee       ซี          เห็นseem    ซีม        ดูเหมือนself       เซลฟ     เองsentence เซ๊นเทนส  ประโยคserve    เซิฟ       บริการset        เซ็ท       จัดseveral  เซ็ฝรัล มากมายshe       ชี          หล่อนship      ชิพ        เรือใหญ่short     ชอร์ท    สั้นshould   ชูด        ควรจะshow     โช         แสดงside      ไซด      ด้านsimple ซิ๊มพัล    ง่ายsing      ซิง        ร้องเพลงsize       ไซซ      ขนาดslow      สโล       ช้าsmall     สมอล    เล็กso         โซ        ดังนั้นsome    ซัม        บาง(คน, อัน, ตัว)song     ซอง      เพลงsoon     ซูน        เร็วๆนี้sound    เซาด     เสียงspell      สเป็ล     สะกดstand    สแตนด  ยืนstart      สตารท   เริ่มต้นstate     สเตท     รัฐstep      สเต็ป     ก้าว, ขั้นตอนstill       สติล      ยังคง, นิ่งstory    สต๊อริ     เรื่องราวstudy   สตั๊ดดิ    เรียนsuch      ซัช        เช่นนั้นsun       ซัน        พระอาทิตย์sure      ชัว         มั่นใจtable    เท๊บัล     โต๊ะtake      เทค       เอาtalk       ทอค      สนทนาtell        เท็ล       บอกthan      แดน      กว่าthat       แด็ท      นั่น, ว่าthe        เดอะ      -their      แด        ของพวกเขาthem     เด็ม       พวกเขาthen      เด็น       ต่อมาthere     แด        ที่นั่นthese    ดีส        เหล่านี้they      เด         พวกเขาthing     ธิง         สิ่งของthink     ธิงค       คิดthis       ดิส        นี่those    โดส       เหล่าโน้นthough  โด        แม้ว่าthought             ธอท      ความคิดthrough  ธรู        ผ่านtime      ไทม      เวลาto         ทู          สู่, ที่จะtogether  ทุเก๊เธอะ          ด้วยกันtoo        ทู          เช่นกันtop        ท๊อพ      บน, ยอดtoward  ทุวัดส    ไปยังtravel   แทรวัล   เดินทางtree      ทรี        ต้นไม้true      ทรู        จริงtry        ทราย     พยายามturn      เทิน       หมุน, เลี้ยวunder   อั๊นเดอ   ล่างunderstand  อั๊นเดอสแตน เข้าใจuntil     อันทิ๊ล   กระทั่งup         อัพ        บนus         อัส        พวกเราuse       ยูส        ใช้very     เว๊ริ        มากwalk     วอค       เดินwant     ว๊อนท    ต้องการwar       วอ         สังครามwatch    ว็อทช    มอง, ดูwater   ว๊อเทอะ  น้ำway      เว          ทาง, วิธีwe        วี           พวกเราwell      เว็ล        ดีwhat     ว็อท      อะไร, สิ่งที่when    เว็น        เมื่อไหร่, เมื่อwhere   แว         ที่ไหน, ที่which    วิช         อันไหน, ซึ่งwhile     ไวล       ขณะwhite    ไวท       ขาวwho      ฮู          ใคร, ผู้ที่whole    โฮล       ทั้งหมดwhy      วาย       ทำไม, สาเหตwill       วิล         จะwind     วินด       ลมwith      วิธ         กับ, ที่มี, ด้วยwithout วิธเธ๊า   ไม่มีwood    วูด         ไม้word     เวิด        คำwork     เวิค        ทำงาน, งานworld    เวิลด      โลกwrite     ไรท       เขียนyear      เยีย       ปีyou       ยู          คุณ

young   ยัง         วัยรุ่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s