interjection

คำอุทาน (interjection)

  คำอุทาน (interjection) 

คำอุทาน ( interjection) คือ คำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกหลากหลาย มักใช้ในภาษาพูด ถ้าเป็นการเขียนส่วนใหญ่มักมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) กำกับอยู่ด้วย อาจเป็นคำเพียงคำเดียวหรือสองคำที่อุทานออกมา หรืออาจขึ้นต้นประโยคก็ได้   แม้ว่าจะตัดคำอุทานออกไป ประโยคนั้นก็ยังคงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ เนื่องจากคำอุทานนี้ไม่มีส่วนสัมพันธ์ทางด้านไวยากรณ์กับส่วนที่เหลือของ ประโยคซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคำประเภทอื่น ๆ  ต่อไปนี้เป็นคำอุทานบางคำ พร้อมทั้งความหมายและตัวอย่าง

Interjection Meaning Example
ah expressing pleasure “Ah, that feels good.”
expressing realization “Ah, now I understand.”
expressing resignation “Ah well, it can’t be helped.”
expressing surprise “Ah! I’ve won!”
alas expressing grief or pity “Alas, she’s dead now.”
dear expressing pity “Oh dear! Does it hurt?”
expressing surprise “Dear me! That’s a surprise!”
eh asking for repetition “It’s hot today.” “Eh?” “I said it’s hot today.”
expressing enquiry “What do you think of that, eh?”
expressing surprise “Eh! Really?”
inviting agreement “Let’s go, eh?”
er expressing hesitation “Lima is the capital of…er…Peru.”
hello, hullo expressing greeting “Hello John. How are you today?”
expressing surprise “Hello! My car’s gone!”
hey calling attention “Hey! look at that!”
expressing surprise, joy, etc. “Hey! What a good idea!”
hi expressing greeting “Hi! What’s new?”
hmm expressing hesitation, doubt or disagreement “Hmm. I’m not so sure.”
oh, o expressing surprise “Oh! You’re here!”
expressing pain “Oh! I’ve got a toothache.”
expressing pleading “Oh, please say ‘yes’!”
ouch expressing pain “Ouch! That hurts!”
uh expressing hesitation “Uh…I don’t know the answer to that.”
uh-huh expressing agreement “Shall we go?” “Uh-huh.”
um, umm expressing hesitation “85 divided by 5 is…um…17.”
well expressing surprise “Well I never!”
introducing a remark “Well, what did he say?”
wow expressing wonder “Wow! She looks gorgeous.”

 

การอุทาน (Interjection)

 การอุทาน (Interjection = อินเตอร์เจคชั่น) คือคำพูดที่พูดออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้น เช่น ดีใจ เสียใจ หรือ โกรธ เป็นต้น

รูปแบบของการอุทาน มี 2 ชนิด คือ

 1. 1. การอุทานที่เป็นคำเดียวโดดๆ หรือเป็นกลุ่มคำ (วลี) เช่น
 2. 1. ประหลาดใจ

– Oh! (โอ) = โอ! ออ! โอ้โฮ!

– Indeed (อินดีด) = จริงๆ! แท้จริง!

– Wow (เวา) = โอ้โฮ!

 1. 2. เศร้าใจ

– Alas! (อะแล็ส) = โอย! ตายจริง!

– Ah! (อา) (อา! โอย!

– Alack! (อะแล็ค) = อนิจจา!

 1. 3. ดีใจ

– Hurrah (ฮูรา) = ไชโย!

– Ha! (ฮา) = ฮา!

– Bravo! (บราโว) = ไชโย!

 1. 4. รังเกียจ

– Ugh! (อุฮ) = ทุด! ถุย!

 1. 5. เหยียดหยาม

– Dam! (แด็ม) = สมน้ำหน้า!

– Pooh! (พู่) = ชึ!

– Bosh! (บ็อช) = เหลวไหล!

 

 1. 6. ติเตียน

– Fie! (ไฟ) = เชอะ! ถุย!

 1. 7. เตือนให้ระวัง

– Hark! (ฮ้าค) = ฟัง!

– Hush! (ฮัช) = อย่าทำเสียงดัง!

 1. 8. เรียกหรือทักทาย

– Ho! (โฮ) = ฮ้า!

– Hello (เฮ็ลโล) = สวัสดี!

– Hullo (ฮะโล) = ฮัลโหล!

คำอุทานที่เป็นกลุ่มคำได้แก่

 1. Well done! (เว็ล ดัน) = เยี่ยมไปเลย!
 2. Just my luck! (จัสท มาย ลัค) = โชคของผมแท้ๆ!
 3. O dear me! (โอ เดียร์ มี) = โอ่ ได้โปรดเถอะ!
 4. 2. การอุทานที่ออกมาในรูปแบบของประโยค เช่น ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย What และ How เช่น
 5. What a pity! (ว็อท อะ พิททิ)

ช่างน่าสงสารอะไรอย่างนั้น

 1. What a mess! (ว็อท อะ เมส)

มันช่างสับสนอะไรอย่างนั้น

 1. 3. What a fool he is!(ว็อท อะ ฟูล ฮี อีส)

เขาช่างโง่อะไรอย่างนั้น!

 1. What a shame you can’t come!

(ว็อท อะ เชม ยู ค้านท คัม)

ช่างน่าอานอะไรอย่างนั้นที่คุณมาไม่ได้!

 1. What an awful noise!

(ว็อท แอน ออฟูล นอยซ)

มันช่างเสียงดังอะไรอย่างนั้น!

 1. What a nuisance! (ว็อท อะ นิวซันซ)

มันช่างน่ารำคาญอะไรอย่างนั้น

 1. What a shame! (ว็อท อะ เชม)

ช่างน่ายอายอะไรอย่างนั้น!

 1. What a pretty girl!

(ว็อท อะ พริททิ เกิล)

เธอช่าน่ารักอะไรอย่างนั้น!

 1. What an expensive dress!

(ว็อท แอน อิ๊คซเพนซีฟว เดรส)

ชุดอะไรช่างแพงอย่างนั้น!

 1. What a large room!

(ว็อท อะ ลาจ รูม)

ห้องอะไรช่างใหญ่อย่างนั้น!

 1. What lovely children! (ว็อท ลัฟลิ ชินเดรน)

ช่างเป็นเด็กที่น่ารักอะไรอย่างนั้น

 1. What delicious food it is!

(ว็อท ดิลิซซัส ฟูด อิท อีส)

มันช่างเป็นอาหารที่อร่อยอะไรอย่างนั้น!

 1. How nice of you to come!

(ฮาว ไนซ ออฟ ยู ทู คัม)

ช่างดีเหลือเกินที่คุณมาได้!

 

 1. How cold this room is!

(ฮาว โคลด ธิส รูม อีส)

ห้องนี้ช่างหนาวะไรอย่างนั้น!

 1. How strong he is!

(ฮาว สตรอง ฮี อีส)

เขาช่างแข็แรงอะไรอย่างนั้น!

 1. How quickly the time passes!

(ฮาว ควิคลี่ เธอะ ไทม พาสเสซ)

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วอะไรอย่างนั้น!

 1. How heavy it rains!

(ฮาว เฮ็ฟวี่ อิท เรนส)

ฝนช่างตกหนักอะไรอย่างนั้น!

ประโยคอุทาน บางอย่างก็ขึ้นต้นด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เช่น

 1. Away you go! (อะเวย์ ยู โก)

แกออกไปซะ!

 1. Here it comes! (เฮีย อิท คัมส)

มานี่แล้วไง

 1. There they are! (แธร์ เธย์ อาร์)

พวกเขาอยู่ที่นั่นเอง

 1. There goes the bus!

(แธร์ โกส เธอะ บัส)

รถโดยสารไปโน่นแล้ว

 

 

นอกจากนี้ประโยคอุทาน ยังใช้เพื่อการอวยพร หรือแสดงความยินดีได้อีกด้วย เช่น

 1. Long live the King.

(ลอง ลีฟ เธอะ คิง)

ขอจงทรงพระเจริญ

 1. God save you. (กอด เซฟว ยู)

ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณ

 1. Have a good trip.

(แฮ็ฟ อะ กูด ทริพ)

ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

 1. Best of luck. (เบสท ออฟ ลักค)

ขอให้โชคดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s