Verbs คำกริยา

Verbs คำกริยา

คือคำที่แสดงการกระทำหรือถูกกระทำมีดังต่อไปนี้

อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง
ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ

smile

ยิ้ม

cry

ร้องไห้

run

วิ่ง

speak

พูด

go

ไป

come

มา

sit

นั่ง

sleep

นอน

walk

เดิน

I like to smile.
My dog runs quickly.

สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง
รับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์

write

เขียน

give

ให้

buy

ซื้อ

look

มอง

close

ปิด

kick

เตะ

He writes novels.
I bought a car.

กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ
ช่องที่สามเพียงแค่เติม d หรือ ed ท้ายคำ

walk

walked

walked

เดิน

like

liked

liked

ชอบ

play

played

played

เล่น

love

loved

loved

รัก

กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สอง (Past tense) ช่องที่สาม (Past Participle) จะมีรูปที่เหมือนกันและรูปที่แตกต่างกัน คลิกดูกริยารูปพิเศษเพิ่ม

1 มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง

cut

cut

cut

ตัด

read

read

read

อ่าน

hit

hit

hit

ตี

hurt

hurt

hurt

เจ็บ

put

put

put

วาง ใส่

2. มีรูปที่แตกต่างกัน

eat

ate

eaten

กิน

fly

flew

flown

บิน

break

broke

broken

แตก หัก

build

built

built

สร้าง

come

came

come

มา

do

did

done

ทำ

make

made

made

ทำ สร้าง

pay

paid

paid

จ่ายเงิน

steal

stole

stolen

ขโมย

think

thought

thought

คิด

Infinitives

Infinitive ตามด้วย to คือกริยาช่องที่ 1ที่ต้องมี to นำหน้ามีลักษณะการใช้คือ

1.ใชัเป็นประธาน
It is not difficult to learn English.

2. ใช้ตามหลังคำกริยา
It’s starting to rain.

กริยาที่ตามด้วย Infinitive  ตามด้วย to ได้แก่คำว่า

hope

หวัง

need

ต้องการ

prepare

เตรียม

except

ยอมรับ

decide

ตัดสินใจ

appear

ปรากฎ

ask

ขอร้อง

plan

วางแผน

mean

ตั้งใจ

remind

เตือน

swear

สาบาน

pretend

เสแสร้ง

want

ต้องการ

promise

สัญญา

neglect

เพิกเฉย

learn

เรียนรู้

deserve

สมควรได้รับ

manage

จัดการ

3.ใช้ในรูป verb + object+infinitive
She didn’t ask him to go.

4.ใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ (adjective) Infinitive ถูกใช้ตามหลังคำคุณศัพท์บางคำ
I’m glad to know you.
She was surprised to hear that.

5. ใช้ตามหลังคำนาม (noun) เราสามารถใช้ Infinitive ตามหลังคำนามบางตัว
I told him about my decision to divorce.

6.ใช้ตามหลัง who, what, how etc.
ในประโยค reported speech เราสามารถใช้ infinitive ตามหลัง who, what, where,when etc (ยกเว้น why) ที่พูดเกี่ยวกับคำถามและตอบคำถาม

verb +question-word +Infinitive

I don’t know how to make a cake.

Infinitive ไม่มี to  คือกริยาช่องที่ 1 ที่ไม่ต้องมี to นำหน้ามีลักษณะการใช้ดังนี้

1. Modal auxiliary verbs(กริยาช่วย)
เราใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังกริยาช่วย will, shall, would, should, can, could
may, might, had better
We must clean the room.

2.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้และสังเกตเห็นได้แก่คำว่า
let  อนุญาต
make ทำ
see เห็น
hear ได้ยิน
feel รู้สึก
watch ดู เฝ้าดู
notice สังเกต
I saw a boy steal a car.

3.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลัง why (not) ที่หมายถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการ
ทำในสิ่งโง่ๆ เช่น
Why did you do that? It’s the stupidest thing I’ve ever seen.

4.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลัง and, or, except, but, than
เราสามารถนำคำ infinitive มาใช้ร่วมกันด้วย and, or, except, but, than แต่ว่า
infinitive ตัวที่สองไม่ต้องมี to
Do you want to go out or stay home?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s